Zarząd WKL

23.06.2015 na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Wielkopolski Klaster Lotniczy został powałany zarząd na rok 2015-2018. W skład Zarządu Wielkopolskiego Klastra Lotniczego wchodzą następujące osoby:

 

Prezes Zarządu WKL - Bogdan Zmyślony

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Pratt & Whitney Kalisz Sp.z o.o.

Wiceprezes Zarządu WKL - Michael J. Miasek

Prezes Zarządu VAC AERO Kalisz Sp. z o.o.

Członek Zarządu WKL - Bogdan Karczmarz

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny WSK "PZL-Kalisz" S.A.

Członek Zarządu WKL - Krzysztof Lalek

Dyrektor Generalny Hamilton Sundstrand Kalisz Sp. z o.o.

 

Sekretarz Zarządu WKL - Sławomir Zdyb

Dyrektor Generalny Meyer Tool Poland Sp. z o.o.

Data publikacji: 2015-04-15 12:15:18 | Omar Saoudi

Członkiem klastra może zostać każda osoba fizyczna czy przedsiębiorstwo,
której profil związany jest z przemysłem lotniczym.

Dołącz do nas