Statute

Here you can download the statutory document « Wielkopolska Aerospace Cluster »

Data publikacji: 2015-07-09 13:59:20 | Omar Saoudi

Członkiem klastra może zostać każda osoba fizyczna czy przedsiębiorstwo,
której profil związany jest z przemysłem lotniczym.

Dołącz do nas