Poszukujemy kandydata na stanowisko Managera/Koordynatora

Data publikacji: 2016-02-01 09:11:34

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Wielkopolski Klaster Lotniczy” poszukuje kandydata na stanowisko Managera/Koordynatora.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe

- co najmniej 5 lat stażu pracy

- znajomość języka obcego – preferowany język angielski

- umiejętność pozyskiwania i prowadzenia projektów współfinansowanych z funduszy UE

- niekaralność

- pełna sprawność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych

- prawo jazdy kat. B

 

Dodatkowymi atutami będą:

- znajomość zasad funkcjonowania Stowarzyszenia

- doświadczenie w zarządzaniu organizacjami

- doświadczenie w zarządzaniu organizacjami typu non profit

- doświadczenie w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności

- znajomość przemysłu lotniczego

- samodzielność

- odpowiedzialność

- rzetelność

- determinacja w działaniu

- elastyczność w podejściu do sytuacji zawodowych

- dyspozycyjność

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

- curriculum vitae

- list motywacyjny

- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydatów i doświadczenie zawodowe

- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.

- do aplikacji mogą być dołączone opinie bądź rekomendacje

 

Zgłoszenia kandydatów zawierające ww. dokumenty prosimy przesyłać do dnia

29.02.2016 r. pocztą tradycyjną na adres siedziby biura Wielkopolskiego Klastra Lotniczego

ul. Częstochowska 25,62-800 Kalisz (budynek Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości), p.2

bądź pocztą elektroniczną na adres marta.sobol@wkl.org.pl lub biuro@wkl.org.pl

 

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone na indywidualną rozmowę kwalifikacyjną.