8 Kaliskie Dni Modelarza i Pasjonata

Data publikacji: 2016-09-09 15:52:43

8 Kaliskie Dni Modelarza i Pasjonata

Tegoroczna, ósma już edycja będzie miała miejsce w „Hali Arena Kalisz” w dniach 17-18 września.

Kaliskie Dni Modelarza i Pasjonata od kilku już lat wpisują się w kalendarz kaliskich imprez. Wywodzą się z wystaw organizowanych spontanicznie przez lokalnych modelarzy. Kalisz ma bogate tradycje modelarskie. Od lat 60-tych ubiegłego wieku działały w naszym mieście modelarnie lotnicze i szkutnicze Ligi Obrony Kraju i przy spółdzielniach mieszkaniowych. W końcu lat 90-tych powstał przy ówczesnym Wojewódzkim Domu Kultury klub modelarski „Miniaturka” zrzeszający miłośników plastikowego modelarstwa redukcyjnego. Działało również wielu modelarzy niezrzeszonych. Kaliscy modelarze byli i są aktualnie laureatami wielu konkursów, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Zdobyli wiele prestiżowych nagród z tytułem Mistrza Polski włącznie.

Po pewnej stagnacji w początku XXI w, zainteresowanie modelarstwem znów zaczęło się odradzać, czego dowodem są właśnie Kaliskie Dni Modelarza i Pasjonata.

Pierwotnie prezentowano na nich dorobek modelarzy redukcyjnych, powiększając stopniowo grono wystawców i obszary zainteresowań o modele zdalnie sterowane, kolejowe, grupy rekonstrukcyjne, kolekcjonerów oraz miłośników dawnej motoryzacji i gier strategicznych. 

Corocznie prezentuje swój dorobek ponad 150 wystawców.

Tegoroczna, ósma już edycja będzie miała miejsce w „Hali Arena Kalisz” w dniach 17-18 września.

Owoce swych pasji zaprezentują Kaliszanom modelarze, rekonstruktorzy, hobbyści i kolekcjonerzy z terenu naszego miasta oraz zaproszeni goście.

Tradycyjnie nie zabraknie miłośników historii, wojskowości, broni i barwy, lotnictwa, broni pancernej, kolejnictwa, szkutnictwa, fantastyki, zdalnie sterowanych miniatur oraz zabytkowych pojazdów i rekonstrukcji historycznej. Zwyczajowo już miłośnicy modelarstwa kolejowego pokażą nam swoje imponujące makiety.

Działający w Kaliszu Modelarze RC zaprezentują swoje zdalnie sterowane modele pojazdów na specjalnie przygotowanych torach.

Gościć będziemy również właścicieli historycznych pojazdów cywilnych i wojskowych wraz z ich unikalnymi zbiorami.