O kształceniu zawodowym w Kaliszu

Data publikacji: 2019-05-17 11:18:06

O kształceniu zawodowym w Kaliszu

Absolwenci kaliskich szkół zawodowych i technicznych mogą znaleźć pracę w innowacyjnych zakładach produkcyjnych, n.in. przemysłu lotniczego.

Co zrobić, by młodzi ludzie wybierali kształcenie zawodowe na różnych jego poziomach? Jak kształcić w zawodzie, by absolwenci zdobyli niezbędne na współczesnym rynku pracy umiejętności? Między innymi o tych tematach prezydent Krystian Kinastowski i wiceprezydent Grzegorz Kulawinek rozmawiali z przedstawicielami Wielkopolskiego Klastra Lotniczego oraz szkół i placówek kształcenia zawodowego podczas spotkaniu zespołu ds. edukacji technicznej i zawodowej. Spotkanie odbyło się w siedzibie Pratt & Whitney Kalisz.

Dzisiejsze spotkanie jest bardzo ważne, wspólnie musimy wypracować sposób, który pozwoli na dopasowanie systemu szkolnictwa do potrzeb rynku pracy tak, by absolwenci byli w pełni wykwalifikowani i gotowi do wykonywania zawodu – mówił Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.

Wojciech Wasik, prezes Wielkopolskiego Klastra Lotniczego podkreślił konieczność koordynacji wielu cennych działań realizowanych w Kaliszu przez różne instytucje prowadzące i promujące kształcenie zawodowe.

Spotkania zespołu ds. edukacji technicznej i zawodowej mają odbywać się regularnie 
i prowadzić do wypracowania wspólnej wizji promocji potencjału gospodarczego Kalisza oraz inwestujących w mieście firm oferujących miejsca pracy dla specjalistów.