Dołącz do nas

Członkiem klastra może zostać każde przedsiębiorstwo, którego profil związany jest z przemysłem lotniczym lub w znacznym stopniu z nim współpracuje. Członkiem klastra, może również zostać każdy inny podmiot niż przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje sektor lotniczy ( np. szkoły, jednostki badawcze, instytucje otoczenia biznesu, itp.).

Zrzeszanie nowych członków uproszczone zostało do kilku kroków :


1. Wypełnij i wyślij deklarację członkowską pod adres e-mail : marta.sobol@wkl.org.pl

2. Otrzymasz potwierdzenie otrzymania deklaracji członkowskiej.

3. W terminie maksymalnie 3 tygodni otrzymasz decyzję Zarządu Klastra.

Następnie Koordynator Wielkopolskiego Klastra Lotniczego skontaktuje się z Tobą w celu omówienia dalszych działań dotyczących współpracy.

Uwagi:

  • Na deklaracji proszę wpisać firmę jako członek wspierający, a przedstawiciela firmy jako członka zwyczajnego.

  • Proszę samemu wybrać rodzaj składki w zależności od wielkości firmy.

  • Jeżeli decyzję Zarządu o członkostwo ma miejsce w II połowie roku pierwsza nota księgowa dla nowego członka klastra wynosi 50% składki.

W razie potrzeby służę pomocą:

Koordynator Biura WKL
Marta SOBOL
T: +48 607 082 477
M: marta.sobol@wkl.org.pl

 

Data publikacji: 2015-03-18 09:35:55