Konferencja w Ostrowie nt. WRPO+

Data publikacji: 2015-06-03 10:00:00 | Marta Sobol

Konferencja w Ostrowie nt. WRPO+

Konferencja „WRPO+ Inicjatywy innowacyjne i rozwojowe dla przedsiębiorstw” zorganizowana przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Wielkopolski Klaster Lotniczy” odbyła się w dniu 2 czerwca 2015 roku w restauracji „Mleczna Perła” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej 59.

W konferencji wzięło udział ponad 90 osób – w tym przedstawiciele kaliskich i ostrowskich firm, otoczenia biznesu a także przedstawiciele samorządu Ostrowa Wielkopolskiego.

Otwarcie konferencji dokonała Prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego Pani Beata Klimek.

Po otwarciu konferencji przez Panią Prezydent o krótką przemowę został poproszony Pan Bogdan Zmyślony – Prezes „Wielkopolskiego Klastra Lotniczego” i jednocześnie Prezes największej kaliskiej firmy Pratt&Whitney Kalisz.

W kolejnej części konferencji prelegentka Pani Beata Frontczak – właścicielka firmy VN Consulting z wieloletnim doświadczeniem pozyskiwania i obsługi dofinansowań dla przedsiębiorców oraz instytucji w sposób zrozumiały i rzeczowy przedstawiła główne założenia WRPO+ uzupełniając wypowiedź prezentacją audiowizualną.

Po kilkuminutowej przerwie kawowej Pani Beata Frontczak wyjaśniała jakie wymagania stawiane są przed potencjalnymi Beneficjentami Programu i jakie warunki należy spełnić ubiegając się o dofinansowanie.

Ostatnią część konferencji stanowiła debata moderowana, podczas której zgromadzenie mieli szansę zadać pytania Pani Beacie Frontczak.