Cele Klastra

Cele Wielkopolskiego Klastra Lotniczego

  • Promocja firm przemysłu lotniczego
  • Rozwijanie i optymalizacja łańcucha dostawców - wsparcie dla MŚP
  • Wsparcie powiązań firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w sektorze
  • Rozwój sieci współpracy przemysłu lotniczego z uczelniami technicznymi, instytutami naukowymi i jednostkami badawczymi
  • Wpływ na politykę rozwoju regionu i kraju dot. przemysłu lotniczego
  • Ulepszenie istniejącej bazy produkcyjnej
  • Współpraca z europejskimi ośrodkami przemysłu lotniczego

Data publikacji: 2015-06-22 08:49:33

Członkiem klastra może zostać każda osoba fizyczna czy przedsiębiorstwo,
której profil związany jest z przemysłem lotniczym.

Dołącz do nas