Czy do Kalisza zjadą profesjonaliści z całej Polski?

Data publikacji: 2017-12-06 13:00:44

Czy do Kalisza zjadą profesjonaliści z całej Polski?

Czy wiedzieliście, że w Kaliszu produkowane są części do samolotów obsługujących linie lotnicze na całym świecie? Czy wiecie, że Miasto Kalisz do końca przyszłego roku zainwestuje ponad 12,5 mln zł w remonty oraz zakup nowoczesnego wyposażenia dla szkolnych pracowni?

Te i inne, imponujące informacje na temat kaliskiego rynku edukacji oraz pracy – możecie Państwo znaleźć w naszym wywiadzie, jaki udało nam się przeprowadzić z Prezydentem Kalisza – Grzegorzem Sapińskim oraz Prezesem Wielkopolskiego Klastra Lotniczego – Wojciechem Wasikiem.

Grzegorz Sapiński - Prezydent Kalisza i Wojciech Wasik - Prezes Wielkopolskiego Klastra Lotniczego fot. Calisia.pl

Calisia.pl: Panie Prezydencie – jakie znaczenie dla rozwoju Miasta Kalisza oraz regionu ma przemysł lotniczy?

Grzegorz Sapiński, Prezydent Miasta Kalisza: Przemysł lotniczy od kilkudziesięciu lat jest jednym z filarów rozwoju gospodarczego Kalisza, a także regionu. Obecnie firmy tej branży zatrudniają w naszym mieście i jego otoczeniu około 3 tysięcy pracowników.

Z mojej perspektywy – samorządowca, prezydenta miasta – najważniejszy jest jednak ogromny potencjał innowacyjności, który firmy przemysłu lotniczego wprowadzają do naszej gospodarki. Jesteśmy dumni, że to właśnie w Kaliszu produkowane są części do samolotów obsługujących linie lotnicze na całym świecie.

 

C: Panie Prezesie – jak ważna w rozwoju przemysłu lotniczego jest współpraca z uczelniami wyższymi zlokalizowanymi na terenie Kalisza?

Wojciech Wasik, Prezes WKL : Produkcja dla przemysłu lotniczego jest oparta na najbardziej zaawansowanych technologiach. I mówimy tu nie tylko o technologiach obróbki, maszynowej i chemicznej, ale również o technologiach informatycznych – zarządzania produkcją, sterowania procesami produkcyjnymi, zarządzania informacją i wiedzą. Tym wszystkim, co dzisiaj jest określane jako Industry 4.0.

Era produkcyjna 4.0 wkroczyła już do naszych firm. Z tego punktu widzenia koniecznym jest posiadanie pracowników, którym te obszary wiedzy są znane i mogą być przez nich rozwijane w naszych firmach. Wyższe uczelnie, znajdujące się na terenie Kalisza, będą odgrywać kluczową rolę w tym procesie. Chcemy, aby studenci nie tylko zdobywali wiedzę teoretyczną, ale by mogli ją w tym samym czasie zastosować w naszych firmach. Taka forma współpracy pomiędzy przemysłem oraz uczelniami jest najbardziej efektywna.

C: Jakie projekty zamierza realizować Wielkopolski Klaster Lotniczy wspólnie z Miastem Kalisz? Jakie zostały podjęte w tym obszarze działania?

WW: Chcemy wzbudzić apetyt młodych ludzi na wiedzę techniczną. Dzisiaj współpracujemy z miastem organizując serię spotkań z młodzieżą klas gimnazjalnych, jednak, aby te działania przyniosły pozytywny skutek należy wprowadzać elementy wiedzy technicznej na wcześniejszych szczeblach kształcenia. Dobrym wzorem jest dla nas Podkarpacka Dolina Lotnicza, gdzie technika dociera do dzieci już na poziomie przedszkolnym. Obserwuję bardzo dużo inicjatyw podejmowanych przez różne organizacje w tym obszarze. Istnieje pilna potrzeba koordynacji działań i wypracowania wspólnego planu pomiędzy jednostkami.

W niektórych dziedzinach już widzimy efekty. Wspólne działania pozwoliły zwiększyć zainteresowanie młodzieży edukacją w Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu do tego stopnia, że przekroczyło ono możliwości przyjęć w tej szkole. Trzeba to wykorzystać i w następnych latach powiększyć liczbę dostępnych miejsc w takich szkołach.

GS: Jako Miasto nie tylko zamierzamy realizować wspólne projekty, ale już to robimy. W tym roku współpracujemy z Wielkopolskim Klastrem Lotniczym w zakresie promocji kształcenia zawodowego.

Wspólnie zbudowaliśmy serwis internetowy www.profesjonalisci.kalisz.pldedykowany młodym ludziom i ich rodzicom, podejmującym trudne wybory związane z kolejnym etapem edukacji. Prezentujemy ofertę kaliskich szkół technicznych oraz oferty pracy firm branży technologicznej.

W ten sposób zachęcamy do wyboru kształcenia technicznego, które otwiera drogę budowania kariery zawodowej w jednym z najnowocześniejszych sektorów gospodarki.

Bardzo cieszę się, że WKL przy współpracy z Miastem organizuje cykl spotkań w szkołach, promując w ten sposób kształcenie techniczne. Wspólnie z klastrem będziemy promować Kalisz jako przestrzeń dla profesjonalistów, czyli miasto, w którym można zdobyć świetne wykształcenie oraz budować karierę zawodową w innowacyjnych, rozwijających się firmach.

 

C: Branża lotnicza to przede wszystkim specjaliści i profesjonaliści w swoich dziedzinach. Jaką ofertę ma dla nichWKL oraz Miasto Kalisz? Jak chcecie zachęcić młodych ludzi do kształcenia zawodowego?

GS: Wspomniałem już o budowie tematycznego serwisu internetowego oraz spotkaniach z uczniami, ich rodzicami, organizowanymi przez WKL. Zasadnicza kampania promująca kształcenie zawodowe będzie opierać się przede wszystkim na działaniach internetowych.

Na podstawie wytycznych „Strategii komunikacji marki miasta Kalisza"przygotowujemy kampanię, wykorzystującą przede wszystkim media społecznościowe oraz sieć reklamową Google. Będziemy posługiwać się także wideo marketingiem. W tym celu finalizujemy produkcję 3 profesjonalnych spotów reklamowych, z których jeden jest skierowany bezpośrednio do młodych ludzi. Cały ruch internetowy generowany w ramach tej kampanii nakierujemy właśnie na stronę dedykowaną kształceniu zawodowemu.

Oprócz działań digitalowych wykorzystamy również nośniki reklamy zewnętrznej, w tym miejskie citylighty, billboardy, autobusy.

Kampania to jednak warstwa czysto informacyjna. Nie byłoby sensu jej realizować, gdybyśmy nie mieli dla młodych ludzi poważnej oferty edukacyjnej. Ta oferta to przede wszystkim stworzenie nowoczesnych, doskonale wyposażonych pracowni. Zadanie realizujemy w ramach projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” współfinansowanego ze środków UE w ramach WRPO 2014 – 2020.

Do końca 2018 roku Miasto Kalisz zainwestuje ponad 12,5 mln zł w remonty, rozbudowę oraz zakup nowoczesnego wyposażenia dla szkolnych pracowni.Utworzymy między innymi pracownię obrabiarek CNC, pomiarów CAD/CAM, elektrotechniki i elektroniki. Nasi uczniowie będą mogli uczyć się zawodu w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do warunków w miejscu pracy.

Młodym ludziom oferujemy też praktyki zawodowe u pracodawców, udział w obozach naukowych, wsparcie w zakresie zdobywania specjalistycznych uprawnień, indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe.

C: WKL i firmy sektora lotniczego to świetni pracodawcy? Jak chcielibyście przyciągnąć do siebie młodych ludzi?

WW: Jako firmy działające w ramach WKL mamy do zaoferowania przede wszystkim bardzo atrakcyjne propozycje pracy. Wyróżniamy się poziomem technologicznym. Posiadamy park maszynowy zapewniający wykonanie części lotniczych na najwyższym, światowym poziomie.

Kalisz jest znany na świecie jako producent między innymi kół zębatych o najwyższej precyzji wykonania. Produkujemy części lotnicze z najtrudniej obrabialnych materiałów, wykonujemy procesy obróbki powierzchniowej według unikalnych technologii. Tym samym oferujemy naszym pracownikom dostęp do unikalnej wiedzy technicznej, rzadko spotykanej w przemyśle maszynowym.

Jednocześnie oferujemy naszym pracownikom udział w prestiżowych programach lotniczych, o których mówi się na całym świecie. Ostatnio głośno było o Salonie Lotniczym w Dubaju, gdzie np. firma Indigo Partners podpisała kontrakt z firmą Airbus na dostawę 430 samolotów A320NEO (kontrakt wartości 50 mld USD). Jesteśmy z tego dumni, gdyż firmy WKL są dużym dostawcą części do silników nowej generacji montowanych w tych samolotach.

Wiele z naszych firm zrzeszonych w WKL oferuje również kontynuację kształcenia wraz z pokryciem jego kosztów. Pracownicy, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę mogą zatem kontynuować edukację.

 

C: W związku ze wzrostem znaczenia przemysłu lotniczego w Kaliszu i tworzeniem się „przestrzeni dla profesjonalistów” – jakie są najbardziej pożądane specjalizacje? Jakich fachowców potrzeba?

WW: Jesteśmy firmami produkcyjnymi, ale trzeba zaznaczyć, że wszystkie technologie wykonawcze są opracowywane przez naszych specjalistów. Specjalistów, których poszukujemy – to osoby związane z nowoczesnymi maszynami numerycznymi: operatorzy maszyn CNC, inżynierowie technolodzy, inżynierowie mechanicy, mechatronicy, inżynierowie jakości, inżynierowie procesów metalurgicznych, liderzy projektów, inżynierowie produkcji. Poszukujemy ludzi otwartych na wiedzę, potrafiących uczyć się i umiejących współpracować w zespołach.

Wkraczająca nowa era produkcyjna Industry 4.0 będzie stawiała przed pracownikami nowe wyzwania – to już nie będą operatorzy maszyn, tylko liderzy zarządzający systemami produkcyjnymi, którzy na podstawie danych pochodzących od maszyn, będą podejmowali właściwe decyzje produkcyjne. Będzie to wymagało dużej uniwersalności pracowników oraz szerokiej wiedzy z dziedziny obróbki, narzędzi, pomiarów, diagnostyki maszyn, itp.

GS: We współpracy z Kaliską Radą Biznesu przeprowadziliśmy w tym roku badanie diagnozujące zapotrzebowanie na specjalistów w poszczególnych branżach. Do udziału zaprosiliśmy firmy inwestujące w Kaliszu i bezpośrednim otoczeniu miasta.

Wyniki jednoznacznie potwierdzają tezy o bardzo dużym zapotrzebowaniu na fachowców z branży technologicznej. Mówimy tutaj nie tylko o zawodach związanych z przemysłem lotniczym, ale także o specjalistach potrzebnych od zaraz do pracy w produkcji spożywczej, która jest kolejnym motorem napędowym naszej gospodarki. Do 2025 roku inwestujące w naszym mieście firmy, które wzięły udział w badaniu, planują zatrudnić blisko 1300 fachowców do obsługi specjalistycznych miejsc pracy. Mowa tutaj między innymi o operatorach w produkcji spożywczej, operatorach maszyn CNC, kontrolerach jakości, mechatronikach, spawaczach. To wielkie wyzwanie dla samorządu i biznesu.

 

C: Przemysł lotniczy to prężnie rozwijająca się gałąź gospodarki nie tylko w Kaliszu, ale też w kraju. Jakie są dalsze perspektywy rozwoju branży lotniczej?

WW: Ruch lotniczy rośnie na świecie bardzo szybko. Plany polskiego przewoźnika LOT mówią o podwojeniu ilości pasażerów w roku 2020 w stosunku do 2016. A trzeba powiedzieć szczerze, LOT jest jednym z wielu małych przewoźników. Giganci mają podobne plany. Ich realizacja nie będzie możliwa bez większej ilości samolotów.

Polski przemysł lotniczy oraz firmy WKL stanowią bardzo istotny element w całym łańcuchu dostaw światowego przemysłu lotniczego. Bierzemy udział w tym wzroście. Inwestujemy w zdolności produkcyjne, uruchamiamy nowe linie, rozbudowujemy nasze zakłady. Jest to jednocześnie przemysł o bardzo dalekim horyzoncie planowania. Dość powiedzieć, że firma Airbus ma zamówienia na samoloty Airbus A320NEO na dziesięć lat do przodu. To, co oferujemy naszym pracownikom, to stabilne miejsca pracy w rozwijających się dynamicznie firmach – co jest szansą dla każdego na rozwój i wzrost.

C: Jak rozwój branży lotniczej na terenie Miasta Kalisza wpływa na inne obszary gospodarki w regionie?

GS: Myślę, że duże zapotrzebowanie na pracowników w sektorze lotniczym zestawione z podobnym zapotrzebowaniem branży spożywczej, nie zapominając również o usługach i handlu, znacząco zmienia rynek pracy. Dzisiaj przy stopie bezrobocia w Kaliszu na poziomie około 3%, jest to już bardziej rynek pracownika niż pracodawcy. Coraz częściej pracownik, pod warunkiem, że jest dobrze wykształconym fachowcem, wybiera pracodawcę. Jestem przekonany, że w krótkiej perspektywie czasu nastąpi dalszy wzrost wynagrodzeń.

WW: Nie działamy w wyizolowanym otoczeniu. Jesteśmy częścią całego ekosystemu, który powstaje wokół dużych przedsiębiorstw technologicznych. Współpracujemy z firmami świadczącymi usługi wszelkiego rodzaju – dozoru, logistyczne, budowlane, zaopatrzenia, informatyczne. Rozwijamy również te, które wykonują dla nas usługi kooperacji produkcji. W wielu przypadkach zaczynały one od zera – a współdziałając z nami – bardzo rozwinęły się.

Jesteśmy firmami, od których wymaga się najwyższych standardów, i tego samego oczekujemy od naszych dostawców. Nie ogranicza się to tylko do przedstawienia naszych wymagań, lecz również pomagamy w ich sprostaniu. Można powiedzieć, że jako firmy klastra lotniczego podwyższamy standardy przedsiębiorstw, z którymi współpracujemy w obszarze jakości, bezpieczeństwa pracy, logistyki, planowania, itp., co niewątpliwie ma wpływ na rozwój regionu.

 

C: Na czym polegają wyzwania demograficzne oraz kadrowe w kontekście ogromnego rozwoju firm sektora lotniczego w Mieście Kaliszu? Jakie są pomysły na rozwiązanie przyszłych problemów w tym kontekście?

GS: Skalę wyzwań demograficznych widzimy przy prostym zestawieniu stopy bezrobocia w granicach błędu statystycznego z zapotrzebowaniem biznesu na wykwalifikowanych pracowników. To problem, z którym mierzy się niemal cały nasz kraj. Nie jesteśmy w stanie go rozwiązać, jedynie przez sam wzrost liczby młodych ludzi podejmujących kształcenie techniczne. Musimy skutecznie rywalizować o nowych mieszkańców z innymi samorządami.

W tym celu odpowiednio kształtujemy między innymi politykę zagospodarowania przestrzennego miasta, otwierając tereny pod budownictwo mieszkaniowe jedno i wielorodzinne. Inwestujemy w transport miejski, budujemy mieszkania, walczymy o polepszenie stanu środowiska, tworzymy bogatą ofertę spędzania wolnego czasu oraz promujemy markę naszego miasta. Pokazujemy, że Kalisz jest miastem dobrym zarówno do pracy, jak i do życia.

Nie spodziewajmy się jednak efektów natychmiastowych. Problemy demograficzne mają to do siebie, że rozwiązuje się je w dłuższej perspektywie czasu.

WW: Pierwszym elementem jest spójna wizja firm WKL, miasta Kalisza oraz wszystkich organizacji edukacyjnych, stworzenia na terenie Kalisza systemu technicznej edukacji – Od Przedszkolaka do Inżyniera. Konieczna jest koordynacja działań, inwestycje w infrastrukturę i jej efektywne wykorzystanie. Robienie jeszcze więcej, niż robimy do tej pory.

Drugim obszarem jest promocja naszych firm, nowoczesności, potencjału, jako dobrego miejsca pracy dla młodych ludzi oraz ich rozwoju.

Z trzeciej strony koniecznym jest zwiększenie atrakcyjności miasta Kalisza w oczach młodych ludzi – zwłaszcza tych, którzy urodzili się tutaj, a potem zdecydowali o studiach wyższych w większych ośrodkach. Jest w tym duża rola władz miasta i przedstawicieli różnych instytucji – jak wykorzystać mnogość placówek kulturalnych, lokalizację miasta w sąsiedztwie rzeki, pięknego parku, jak ożywić centrum, aby było miejscem atrakcyjnym, przyciągającym młodych ludzi przez całą dobę. Wszyscy stajemy przed wielkim wyzwaniem, które powinno być wspólnym celem osób mających wpływ na te obszary.

C: Bardzo dziękujemy za rozmowę. Życzymy, aby wszystkie cele związane z projektem “Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów” udało się osiągnąć, by do naszego miasta napłynęło jak najwięcej osób z regionu i całej Polski.

rozmawiała Elżbieta Magnuszewska
Calisia.pl